κλήση μέσω Skype Register Login
Friday, April 25, 2014     Search
 
 MEGA Broker A.E

H Mega Broker Α.Ε εμπιστεύθηκε το Infodromio και  την πλατφόρμα Infodromio BOL .

Ετσι εγκαταστάθηκε μία ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει από το Back Office έως και το Portal της εταιρείας τα οποία συνεργάζονται απόλυτα μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο (real time).

Αναλυτικότερα

Win
BOL Back Office (Πλήρης Διαχείριση Εταιρείας Μεσιτών Ασφαλειών)

Web
Portal http://www.megabroker.gr/ με δυναμικό περιεχόμενο το οποίο συνδέεται με το BOL BAck Office και περιλαμβάνει :

Παρουσίαση εταιρείας και προϊόντων με νέα υποστήριξη πελατών, παρουσίαση συνεργατών και δικτύου πωλήσεων  και επιπλέον :

On Line πολυ - Τιμολόγιση  για τον Κλάδο αυτοκινήτων και διαχείριση χαρτοφυλακίου.

On Line Real-Time αποστολή αίτησης από την Τιμολόγιση στο Back Office μέσω του Portal

 

http://www.megabroker.gr/

 Print   

 
 ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α

Το Infodromio Ολοκλήρωσε το έργο που αφορά στην κατασκευή Portal της Ασφαλιστικής εταιρείας ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., με δυναμικό περιεχόμενο, με παρουσιάσεις των προϊόντων της εταιρείας, πολλά χρηστικά εργαλεία  τόσο για τον Πελάτη όσο και για τον Συνεργάτη, παρουσίαση του δικτύου πωλήσεων της εταιρείας μέσω χαρτών Google, δυνατότητα On Line προσφοράς με τιμολόγιση στον Κλάδο Αυτοκινήτων, Πυρός (Κατοικίας), Σκαφών, και μεταφορών, On Line αποστολή αιτήσεων και εκδόσεων συμβολαίων για του πιο πάνω Κλάδους.

To On Line σύστημα αναπτύχθηκς με την χρήση της πλατφόρμας του Infodromio BOL (Business On Line) 

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Site στη διεύθυνση http://www.dynamis.gr/ 

 Print   

 Copyright 2007 by Stavros Valsamis Terms Of Use Privacy Statement